Darovať

Stanovisko exallievov k voľbám

Drahí priatelia,

v modlitbe exallievov sa spoločne modlíme okrem iného toto: „Bože Otče… Sľubujeme Ti, že budeme bojovať proti nespravodlivosti, povrchnosti a ľahostajnosti; že budeme za každú cenu brániť hodnoty, ktoré sme si osvojili z tvojho učenia, zvlášť: život, slobodu a pravdu, a to s nasadením sociálnym, politickým aj ekonomickým; a že budeme „soľou zeme a svetlom sveta“ a bude to cítiť v spoločnosti a v Cirkvi…“.

Teším sa, že aj medzi našimi členmi sa nachádzajú ľudia, ktorí sa chcú svojou angažovanosťou podieľať na politickom dianí v našej krajine a odpovedať v prvej osobe na výzvy našej modlitby. My ostatní budeme mať počas najbližšej soboty možnosť, slobodne vyjadriť svoj názor na chod našej krajiny. Pozývam všetkých, aby si toto svoje právo uplatnili.

Róbert Mruk, prezident