Darovať

Projekt Darujme úsmev pomôže núdznym konkrétnymi potrebami už po desiatykrát!

Hlavným cieľom projektu je priniesť úsmev deťom a núdznym rodinám v predvianočnom čase a aspoň čiastočne zmierniť materiálnu núdzu a ťažké životné podmienky, v ktorých sa nachádzajú. V posledných rokoch je cieľom i podpora vzdelávania študentov zo sociálne slabších pomerov.

Nasledujeme odkaz štedrosti dvoch svätcov.

Každoročne projekt začíname symbolicky sviatkom sv. Martina a príspevky, konkrétnu pomoc očakávame do sviatku sv. Mikuláša. Hodnoty štedrosti a ducha zdieľania, ktorý nám zanechali nech, sprevádzajú všetkých, ktorí sa akoukoľvek formou zapoja do tohto nášho projektu.

Kto sú adresáti pomoci?

Pomoc sa v projekte sústreďuje na rodiny či jednotlivcov, o ktorých nás informovali naši spolupracovníci. Vo svojom okolí identifikovali ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročnej životnej situácii či materiálnej núdzi. Vďaka nim sú dary až do Vianoc prekvapením.

Ako sa do projektu možno zapojiť?

Foriem podpory je viacero: konkrétna materiálna pomoc, pomoc formou “shoe boxov” – darčekov pre deti, finančná pomoc a modlitba. Darcovia si môžu sami zvoliť formu pomoci. Pomôcť sa dá aj finančnou podporou študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Viac na http://www.exallievi.sk/darujmeusmev

Finančnú pomoc realizujeme cez zbierku zapísanú v registri verejných zbierok na MV SR od 23. 11. 2023.