Darovať

Nové vedenie združenia Exallievov

V sobotu 14. 10. 2023 sa v Žiline uskutočnilo valné zhromaždenie spojené s voľbami nového vedenia Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku. Za prítomnosti otca provinciála don Petra Timka a delegáta pre saleziánsku rodinu don Pavla Gracha si exallievi zvolili na nasledujúcich šesť rokov nového prezidenta, dvoch viceprezidentov, šiestich členov výkonného výboru a členov kontrolnej komisie. Novým prezidentom sa stal Róbert Mruk z bunky Čierna Voda pri Bratislave, ktorý bol znova potvrdený do tejto služby po zvolení v práve ukončenom volebnom období.  Viceprezidentom sa stal Jozef Pekľanský z Prešova a viceprezidentom GEX (pre mladých exallievov) Ján Synák zo Žiliny. Za členov výkonného výboru boli zvolení: Peter Bílik z Čiernej Vody, Michal Kĺč z Piešťan – zodpovedný za exallievov zo Šaštína, Ján Slíž a Ján Murín zo Žiliny, Radoslav Kriška z Prešova a Ján Mihál z Bardejova. Zaujímavosťou nového výkonného výboru spočíva v tom, že celé Slovensko má v ňom po prvý krát rovnaké zastúpenie – traja zástupcovia za západ, sever/stred a východ.

Okrem volebnej časti sa exallievi spoločne modlili počas svätej omše za všetkých exallievov, diskutovali medzi sebou a počúvali sa navzájom. Hlavnou témou bola budúcnosť Združenia, forma ako zaujať mladých, ako zapojiť do aktivít pasívnych členov a ako byť ešte užitočnejší pre saleziánov a mladých a ako si pomáhať navzájom, ako to od exallievov chcel samotný don Bosco.

Nech don Bosco a Panna Mária Pomocnica sprevádzajú nové vedenie Združenia svojím požehnaním.