Darovať

Šaštínsky profesor Michal Schmidt odišiel k Pánovi

S úctou a vďakou sa lúčime s bývalým profesorom na Gymnáziu sv. Jána Bosca v Šaštíne Mgr. Michalom Schmidtom, ktorého si Pán povolal k sebe 7. marca 2024.

V modlitbách spomíname.