Darovať

Slová prezidenta – 150. výročie exallievov

Drahí exallievi a priatelia dona Bosca,

prišiel ten čas, kedy chcem všetkým nám spoločne zablahoželať k spomienke na samovznetivý proces vzniku Združenia, ktorého ste členmi alebo sympatizantmi. Bolo to presne 24. júna 1870, kedy si prví odchovanci vedení Carlom Gastinim, vďaka stretnutiu a slovám dona Bosca, uvedomili, že chcú stáť navždy pri ňom a pri jeho synoch a pomáhať si navzájom.

150 rokov je už naozaj významné číslo, ktoré sme plánovali patrične a primerane spoločne osláviť.

Nuž, ako sa hovorí: “človek mieni, Pán Boh mení”. Aktuálna situácia nám síce zabránila v organizovaní väčších akcií, ale nebráni nám pripomenúť si toto naše výročie možno ešte viac intenzívnejšie v užšom kruhu alebo súkromne.

Pozývam všetkých exallievov a priateľov dona Bosca, ktorým to bude aspoň trocha možné, aby sme sa v stredu 24. júna 2020 spoločne spojili počas slávenia svätej omše vo farnostiach a strediskách, kde žijeme. Myslime navzájom na seba, vzdajme Otcovi vďaku za Jána Bosca a za mnohých saleziánov, ktorí vstúpili do našich životov a mnohým nám ho silne poznačili a navždy zmenili.

Som rád, že v našich strediskách naprieč celým Slovenskom budú v stredu večer a v nasledujúcich dňoch znieť ešte úprimnejšie texty piesní “Turínskymi ulicami” alebo “Salve don Bosco Santo”. Každá aktivita sa ráta, ale osobitne mám radosť, že toto naše výročie bude zvýraznené prijatím nových členov do nášho Združenia v prešovskom stredisku.

Do pozornosti všetkým dávam dielo “Od prameňa k delte”, ktoré je ozdobou nášho výročia a je celoživotným súhrnom poézií a próz spisovateľa Michala Schmidta autora katolíckej moderny, ktorý bol najprv odchovancom saleziánov, aby neskôr v preddôchodkovom veku venoval svoju energiu a poznatky mladým na gymnáziu v Šaštíne. Kniha tohto, pre nás významného človeka, vychádza v týchto dňoch z vôle skupiny niekoľkých odchovancov – jeho bývalých študentov, ktorí mu túžia vydaním jeho diel vyjadriť svoju vďaku. Tento projekt je možné podporiť tu: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ4_NNHm97sWtaK4oo8k6T3EB0GT5VPTfGtxFqDIDgfwC40w/viewform

Viva don Bosco!

V Bratislave, 23. júna 2020                                                                         

Róbert Mruk

prezident