Darovať

Združenie Exallievov sa rozrastá!

Nová bunka v Sabinove vznikla na sviatok Panny Márie Pomocnice!

Exallievi na Slovensku spolu s oslavou sviatku Panny Márie Pomocnice oslávili aj vznik novej bunky v Sabinove. Do nášho združenia oficiálne vstúpilo 20 mladých ľudí.
Na slávnosti bol prítomný aj náš delegát don Pavol Grach SDB. Počas svätej omše nás povzbudil príhovorom, kedy veľmi podnetne poukázal na evanjelium zo slávnosti Panny Márie Pomocnice. Každý z členov saleziánskej rodiny má svoje miesto na svadbe. Niektorí sú videní, iní v tichu, v službe nalievajú vodu do nádob, aby ich ďalší mohli ponúknuť ako premenené víno.

Po prijatí všetkých nových členov, prezident Róbert Mruk odovzdal direktorovi saleziánov Jánovi Jakubovovi dekrét o založení novej bunky a modlitbu Exallieva.

Okrem prezidenta združenia boli na slávnosti aj viacerí členovia výkonného výboru a tiež svetový sekretár združenia exallievov Peter Kováč, ktorý je rodákom zo Sabinova.