Darovať

Stretnutie exallievov seniorov na sviatok Panny Márie Pomocnice

Tradične ako každý rok sme sa tento rok opäť stretli s našimi seniormi 24.5.2024 u saleziánov na Miletičovej v Bratislave. Spoločne sme slávili sv. omšu a svojou účasťou nás potešil aj delegát nášho združenia don Pavol Grach, ktorý nás všetkých povzbudil svojim príhovorom.
Za organom sedel, hral a spieval, samozrejme tiež exalliev-senior, pán Stanislav Stanek, ktorý v mladosti hrával aj pri niektorých omšiach u saleziánov v Šaštíne. Na konci omše sa účastníkom stretnutia prihovoril prezident združenia Róbert Mruk. Po svätej omši nasledoval v priestoroch oratória spoločný obed a príjemné posedenie a rozhovory pri káve. Svojou návštevou seniorov potešil aj otec provinciál don Peter Timko.