Darovať

Boh nás miluje večnou láskou (Jer 31,3)

Don Bosco

Na konci duchovných cvičení pre spolubratov mal don Bosco kázeň, v ktorej ich povzbudil k práci spojenej s tromi božskými čnosťami:

“ Pracujte s vierou, nádejou a láskou.

Pracujte s vierou, túžiaci po večnej odmene v nebi. Nerobte veci preto, aby ste dostali pochvalu od predstaveného, aby vám povedal: Výborne si to urobil. Alebo, aby vás iní bratia ocenili. Nie, nepracujme, aby sme dosiahli tieto biedne veci, robme, aby to bolo milé Pánovi.

Pracujte s nádejou. Keď sme unavení, keď máme rôzne ťažkosti, pozdvihnime oči k nebu, veľká odmena nás čaká v živote, v smrti, vo večnosti, večná odmena. Robme ako ten človek, ktorý sa zo svojej jaskyne utešuje pohľadom na nebo cez malú štrbinu.  Kto dôveruje v Boha, nezažije ujmu (Sir 32,28).

Pracujte s láskou k Bohu. Jedine Boh je hodný lásky a našej služby, on ktorý odpláca aj tú najmenšiu vec, ktorú urobíme pre neho. On nám znovu dáva svoju lásku ako náš najmilší otec. Láskou odvekou som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň (Jer 31,3)“

(MB IX 713)

Dnes

My dnes tiež často zabúdame na tri božské čnosti, ktoré nám síce Boh dáva, ale sme povolaní s nimi spolupracovať.

Koľko vecí pokazíme, lebo veľmi túžime po pozemských pochvalách. Všetky cesty kresťanskej dokonalosti vždy viedli cez odpútanie sa od pozemskej chvály. My si ich často v mene našej ľudskosti žiadame, priam nárokujeme. Jedna vec je tešiť sa z ľudských chvál a skromne ich prežívať a úplne iná vec je túžiť po nich, nárokovať si na ne a byť od nich závislými.

Kto dôveruje v Boha, kto má v ňom nádej, ten sa nemusí ničoho báť. Mnohé naše strachy a obavy sú preto, že milujeme viac seba ako jeho.

Všetko, čo robíme, môžeme robiť aj bez lásky k Bohu. Isto tí, ktorí Boha nepoznajú, robia dobré skutky a na konci sveta sa môžu dozvedieť, že to robili vlastne Ježišovi. Hladný som bol, smädný … a poslúžili ste mi … Kedy ?? … keď ste preukázali službu núdznemu. Ale pre nás kresťanov je tu aj niečo viac. My môžeme často pracovať, ako ten starší syn z podobenstva, a vôbec nevieme, pre koho pracujeme. A to pre nás môže byť veľkou ťažkosťou na príchod na nebeskú hostinu. Preto sme pozvaní pracovať viac z láskou, aby sa práca nestala pre nás otroctvom alebo modlou, ktorej sa klaniame.

→ Večer, čo večer sa pýtaj, či príliš nezávisíš od ľudskej chvály?

→ Pozri sa na to, či robíš veci s láskou k Bohu, či si otrok alebo radostne spolupracujúci?

Pane, v teba verím, v teba dúfam, teba milujem. Pomôž mojej slabej viere, nádeji a láske!