Darovať

Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojím srdcom (Dt 6,5)

Don Bosco

vo svojom diele Zaopatrený mladík radí mladým, aby si počas dňa vzbudzovali lásku k Bohu: „Bože, milujem ťa celým svojím srdcom, celou svojou dušou, zo všetkej svojej sily, rozmnož a zväčši vo mne túto lásku“. (ZM 197) A keď na nich príde duchovná strnulosť alebo zatrpknutie don Bosco radí položiť si túto otázku: Kedy ťa Bože začnem milovať celým srdcom, celou dušou a zo všetkej mojej sily, veď ty si ma stvoril večnou láskou a pritiahol si ma k sebe? (ZM 435-436)

Dnes

V celých dejinách kresťanstva, každá generácia, každý kresťan má pred sebou úlohu, aby prešiel od náboženstva poznatkov a predpisov k náboženstvu lásky. Ježiš, Boží Syn, ktorý z lásky k nám a pre našu spásu prišiel medzi nás, trpel a zomrel na kríži, nám povedal: Milovať Boha je prvé prikázanie. Zo všetkých zákonov prvý zákon.

Láska sa nedá nanútiť – to je pravda. Ale po láske sa dá túžiť. Ak sme započuli o Bohu, ktorý nás miluje, prosme ho, ako nám to radí don Bosco, aby nám dal dar lásky k nemu.

Preto čítanie Biblie nemusí začínať prvým veršom knihy Genezis, v ktorom sa píše o stvorení sveta. Môže sa začať veršami Mt 22, 37-38:

… jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie.

Iba kto túži a dosahuje dar Božej lásky môže čítať Bibliu v správnom svetle. Aby vedel, napríklad, že keď na Počiatku stvoril Boh nebo a zem (Gn 1,1), stvoril ju z lásky. Preto pôvod sveta nie je len záležitosť astrofyziky alebo geológie.

Zamyslím sa nad tým, či vôbec milujem Boha

Tento týždeň budem prosiť Boha o dar lásky k nemu

Túžim po tom, aby mladí (moje deti) boli „dobrými kresťanmi“ alebo aby „milovali Boha a zažili jeho lásku“?