Darovať

Dávaj pozor na to čo počúvaš a čo hovoríš (Sir 28,8-26)

Don Bosco

Pre mladého človeka v časoch dona Bosca, keď neboli také silné komunikačné prostriedky, bolo dôležité, aby sa vyhýbal najmä zlým rozhovorom a samozrejme zlej tlače. Počúvanie zlých rečí je začiatok mravnej skazy. Preto jeden z jeho biblických nápisov na stĺpoch portikátu na Valdoccu sa opieral o knihu Sirachovca, verš 28,28: Ohraď svoje uši tŕním a nepočúvaj zlý jazyk, aj na ústa si vlož bránu i zámky! Často to pripomínal chlapcom aj na večerných slovkách.

Dnes

Reklamné pútače, obaly na potravinách, internet, filmy, rádio, časopisy … to všetko dnes vstupuje do nás. Ako ťažko sa vytvára tŕňová ohrada okolo nášho domu, ako ťažko je dnes zostať uzobraný a vnútorne pokojný. A predsa slová Písma zostávajú trvalo platné. 18 veršov, ktoré Sirachovec z vnuknutia Ducha svätého píše nám s autoritou poukazujú na veľkú ľudskú skúsenosť: čo všetko dokážu podpáliť reči, ako sa to môže rozhorieť a čo všetko môže v človekovi rozhorieť, keď sa oddáva vplyvom nečistých a sebeckých rečí. Naše spojenie s Bohom je veľmi ťažké, keď sa otvárame hluku tohto sveta. Všetky tie reči nás nakoniec premôžu a náš svet bude prázdny a bez Boha. Boh chce, aby sme ho počúvali, ale ako povedal Ježiš: nedá sa slúžiť aj Bohu aj mamone.

Možno si povieš: dnes sa to nedá, aby sme vyhodili všetky tiet smarfóny, tablety a plazmy. Nedá sa nepočúvať, čo svet dnes hovorí.

To je pravda. Ale dá sa uvažovať o tom, čo znamená hradiť si uši tŕním, čo znamená počuť a čo počúvať. Lebo počuť môžeme všeličo, ale počúvame to, kde sa nám nakláňa srdce. A o tom, čo počúvame, máme možnosť rozhodnúť

→ Skontrolujem si tento týždeň svoj vzťah k počúvaniu toho, čo sa deje okolo mňa a môj vzťah k počúvaniu Boha. Aký tam je pomer (či nepomer?)

→ Koľko sa modlím za mladých, ktorí sa tak ľahko stali otrokmi toho, čo vidia a počúvajú?

→ Koľko vnútorného ticha má môj týždeň?