Darovať

Exallievi z celého Slovenska sa stretli a povzbudili navzájom na 3. stretnutí predsedníctva

Tretiu októbrovú sobotu sa na Strednej odbornej škole sv. Jozefa robotníka v Žiline zúčastnilo
22 odchovancov dona Bosca 3. stretnutia predsedníctva Združenia exallievov. Stretnutie sme
odštartovali sv. omšou, kde sme prosili za všetkých exallievov na celom Slovensku.
Celebroval ju náš delegát don Pavol Grach a spolu s ním boli prítomní aj don Jožko Sarnecký,
don Ivan Žitňanský a don Marián Bundzel.

Po svätej omši sa nám prihovoril náš prezident Róbert Mruk, ktorí nám pripomenul lásku
dona Bosca k exallievom a stručne nás informoval o stave nášho združenia. Svoj príhovor
ukončil kooptovaním 3 nových členov výkonného výboru. Stali sa nimi Ján Slíž (exalliev
SOŠ), Ján Mihál (exalliev z Bardejova) a Michal Kĺč (exalliev GJB).

Cez video nás pozdravil aj svetový prezident exallievov Bryan Magro. Povzbudil nás kráčať
stále rovnakým smerom vo vzájomnej pomoci a úcte, v blízkosti saleziánom a saleziánskym
dielam, nezabúdajúc na poslanie venovať sa mládeži, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú.
….
Po ňom nás povzbudil náš delegát don Pavol Grach, SDB, ktorý upriamil našu pozornosť aj
na blížiacu sa 100 ročnicu príchodu saleziánov na Slovensko.

Ďalším významným hosťom a rečníkom bol Peter Kováč, generálny sekretár svetovej
konfederácie exallievov a podelil sa s nami myšlienky z nového strategického plánu
exallievov.

Doobedie sme zakončili predstavovaním jednotlivých stredísk. Ako a čím žijú, aké sú ich
vízie a plány… Bardejov, Prešov, Žilina, Trnava, Čierna Voda, Piešťany a exallievi GJB.

Poobede sme spolu diskutovali a hľadali odpovede na rôzne témy. Aké je naše spoločné
putovanie v rámci saleziánskej rodiny, ako si pomáhame, ako si rozumieme, ako
komunikujeme alebo sme rozmýšľali nad tým čo potrebujeme, aby sme dokázali napĺňať naše
poslanie alebo ako využívame svoju odbornosť, vedomosti a schopnosti na pomoc sebe
navzájom, saleziánskej rodine i celej spoločnosti. Takisto sme hľadali aj nové možnosti
a inšpirácie aké konkrétne aktivity na lokálnej a celoslovenskej úrovni dokážeme zrealizovať.