Darovať

Konferencia prešovských exallievov

V sobotu 16. marca sa v prešovskom stredisku uskutočnila konferencia miestneho exallievskeho združenia. Pozvanie prijali aj ctení hostia – prezident exallievov Róbert Mruk, niektorí členovia exallievskeho výkonného výboru, aj zástupcovia iných zložiek z prešovskej saleziánskej rodiny. Začalo sa svätou omšou, počas ktorej sme do nášho združenia prijali 9 nových členov, z čoho sa veľmi tešíme. Nasledovalo zhrnutie, hodnotenie a poďakovanie za akcie a aktivity predošlého roka. Postupne sa nám prihovorili všetci hostia, každý so svojou osobitou skúsenosťou a pohľadom, čo bolo pre nás obohacujúce a podnetné. Počas prestávky nechýbal tradičný čajíček, občerstvenie, vďaka mladým z čajovne aj výborná káva. O našich najmenších sa po celý čas trpezlivo starali ochotné animátorky. V druhom bloku nám otec direktor don Janko Jakubov predstavil tohtoročnú myšlienku hlavného predstaveného – Sen, ktorý podnecuje k snívaniu. Naši priatelia z ASC nám pripravili výborný guľáš na obed. Po ňom nasledovala práca a zdieľanie v skupinkách. Na záver sme diskutovali o víziách do budúcnosti. Bol to príjemný spoločný čas a vďaka Bohu za všetko.

Anna Berková