Darovať

Výkonný výbor v Žiline

Dňa 1. mája 2024 na sviatok sv. Jozefa robotníka sa zišiel náš výkonný výbor na svojom 120. zasadnutí v Žiline. Nakoľko nový výkonný výbor má celoslovenské zastúpenie, členovia cítili potrebu, okrem on-line stretnutí, zorganizovať osobné stretnutie, ktoré je považované za oveľa efektívnejšie.
Na stretnutí sa preberalo, okrem iného, akým spôsobom vedia byť exallievi užitoční pri plánovaní storočnice príchodu saleziánov na Slovensko, ale taktiež sme si spoločne kládli niekoľko otázok na premýšľanie, ktoré sú adresované všetkým exallievom: Storočnica, je momentom vďačnosti a o: Ako vidíme naše združenie v budúcnosti? Zjednocujeme sa okolo dona Bosca a kam ďalej chceme ísť? Čo má robiť exalliev v tomto svete? Akú má mať spiritualitu?
Exallievi nie sú nostalgické združenie, ktoré spomína na svoju mladosť a roky prežité spolu, ale je to živé hnutie, ktoré nežije len pre seba, ale pýta sa a hľadá, čo môžeme spoločne ponúknuť tomuto svetu v mene dona Bosca?