Darovať

Poznávajme Božie slovo spolu s donom Boscom

Milí exallievi a priatelia dona Bosca,

srdečne vás pozdravujem a pevne verím, že sa čoskoro stretneme na nejakom tom podujatí. V tomto roku som sa rozhodol, že by som vám, roztrúseným po celom Slovensku a iste aj vo svete, chcel tak pravidelnejšie niečo povedať prostredníctvom našej webovej stránky. V článkoch tejto mojej rubriky by som vám chcel sprostredkovať to najvzácnejšie, čo sa internetom dá poslať: niečo z Božieho slova. Našiel som pre vás, i pre mňa, dlhú, ale krásnu cestu poznávania Biblie, ktorú nám zostavil náš vzácny spolubrat z Francúzska don Morand Wirth. Odovzdáva nám ňou krásne posolstvo ako čítať Bibliu spolu s donom Boscom. Som presvedčený, že tak ako mňa, zaujme aj vás.

Prečo je dôležité poznať (aspoň trochu) Písmo sväté?

V prvom rade preto, lebo to, že Boh k nám hovorí je vzácny dar jeho lásky. On ukryl svoje slová do našich slov a máme ich v Písme svätom. Pomocou nich ho môžeme poznávať, ale aj sa s ním zhovárať a dostávať od neho svetlo a silu.

Poznať Písmo je tiež dôležité pre náš kresťanský život v súčasnom svete. Aj nám sa môže stať niečo podobné ako Jankovi Boscovi, keď bol študentom na gymnáziu v Chieri. Spriatelil s istým mladíkom Jonášom, ktorý bol zo židovskej rodiny. Janko mu rozprával o kresťanskej viere a Jonáš pocítil milosť viery. Lenže o tejto skutočnosti sa dozvedela jeho matka. Tá si Janka zobrala na paškál a povedala mu: Vy kresťania neveríte v Abraháma, Izáka, Jakuba, v Mojžiša a ani v prorokov! Tu sa Janko dostal do situácie, kedy musel veci vysvetliť. Musel vedieť, aký je súvis medzi Starým a Novým zákonom, a samozrejme, musel aj poznať Starý zákon.

Janko ešte nebol kňazom, ako to teda, že vedel odpovedať? Nuž zaujímal sa, počúval kázne, chodil na katechizmus a všade tam, kde sa o viere mohol niečo dozvedieť.

Aj nám sa to môže stať. Nejakí naši dobrí známi sa možno budú zaujímať o našu vieru a je to veru vždy smutné, keď katolíci často ani nepoznajú postavy Starého zákona a ani nevedia z Písma nič vysvetliť. Nehovoriac už o tom, že okolo nás je veľa aktívnych siekt, ktoré majú „svoje“ vysvetlenia Biblie a ak my nevieme vôbec alebo takmer nič, môžeme len smutne a často aj s pochybnosťami utiecť.

Nemusíme byť na slovo vzatí biblisti, ani sa púšťať do veľkých debát, ale nemali by sme byť ani kresťania, ktorí sa s Božím slovom ani nestretli (teda osobne). Nuž a k tomu, aby sme túto situáciu nejako prekonali nech vám slúžia tieto články, ktoré sa tu nahromadia.

Môžeme zažiť aj niečo krásne

Okolo Božieho slova sa vždy tvorí aj rodina. A rodina sa tvorí, keď sa rozpráva. Bolo by veľmi pekné, keby ste mi poslali vaše reakcie na túto rubriku (komentáre pod alebo na môj mail), čo sa vám v nej páči, čo vás oslovilo, prípadne vaše otázky i podnety. A ak dáte súhlas, niektoré vaše svedectvá tu aj uverejníme, na povzbudenie všetkým.

Tak sa teším na vaše príspevky a všetko zverujem našej nebeskej Matke, ktorá zajtra oslávi svoje vstúpenie do neba.

Váš delegát, ale predovšetkým brat

don Pavol Grach sdb

pavol.grach@saleziani.sk