Darovať

ONLINE Účasť na dňoch Spirituality saleziánskej rodiny 2023

Milé sestry a bratia v saleziánskej rodine!

Srdečne vás pozývam k prežívaniu Dní spirituality saleziánskej rodiny (DSSR), ktoré sa začínajú práve dnes 12. januára 2023 na Valdoccu a trvajú do 15. januára

Na Slovensku sa v dňoch 13.-15. januára 2023 odohrá reprezentatívne stretnutie saleziánskej rodiny v Badíne, na ktorom sa uskutoční reflexia nad tohoročným heslom (AKO KVAS V DNEŠNEJ ĽUDSKEJ RODINE
Laický rozmer rodiny dona Bosca). Bude radostné rodinné a modlitbové stretnutie za účasti otca provinciála dona Petra Timka. Prítomná bude aj provinciálka sestier Fma Monika Skalová i koordinátor Saleziánov spolupracovníkov na Slovensku pán Peter Kvas. Do programu prispejú aj naši bratia zo saleziánskej rodiny v Čechách. Prosíme vás o modlitby za toto podujatie a zároveň vás všetkých pozývame k aktívnej účasti.

DSSR 2023 môžete prežívať nasledovným spôsobom:

 1. Na kanály youtube môžete sledovať priame prenosy z týchto dní
 1. taliančine https://youtu.be/iq6ESSFBgVo
 2. angličtine https://youtu.be/hwNHYtZ4NxI,
 3. francúzštine https://youtu.be/1Std7D80pCM
 4. španielčine https://youtu.be/TJ-7G6CCr5c
 1. Prenosy začínajú vo štvrtok (12.1), v piatok (13.1) a v sobotu (14.1) o 15,30 (samozrejme zostanú na youtube k dispozícii)
 1. Na slovenskom internete nájdete video prezentáciu hesla v slovenčine  tu a na saleziánskom youtube nájdete postupne najdôležitejšie časti z týchto dní nahovorené v slovenčine. V piatok tam nájdete príhovor hlavného predstaveného na dňoch spirituality, ktorý predniesol vo štvrtok a jeho odpovede na otázky okolo hesla 2023.
 1. Do slovenských dní spirituality saleziánskej rodiny sa môžete zapojiť nasledovným spôsobom
 1. Sledujte video a príhovor hlavného predstaveného
 2. Stretnite sa v malom spoločenstve a porozprávajte sa podnetoch, ktoré prišli z tohto zdroja
 3. Zaznamenajte nám, čo vás oslovilo a skúste to povedať v týchto bodoch
 1. Myšlienky, ktorá nás zaujali, oslovili (max tri podľa dôležitosti)
 2. Čo by sme mali zmeniť v našej duchovnej mentalite, aby sme boli kvasom pre ľudskú rodinu na Slovensku?
 3. Aké konkrétne iniciatívy pomáhajú saleziánskej rodine, aby  bola kvasom pre ľudskú rodinu vo svojom okolí? (tie, ktoré sa robia i tie, ktoré by sa mali robiť)
 4. Svoje postrehy a reakcie pošlite na mailovú adresu dss2023badin@gmail.com, kde budú následne spracované. Do mailu dajte predmet: DSSR2023. Vaše príspevky posielajte do konca januára. Potom budú spracované

Pevne verím, že týmto spôsobom budú podnety tohoročného hesla v nás živé a prinesú hojnú úrodu.

Don Pavol Grach

Delegát pre saleziánsku rodinu