Darovať

Štvrtá adventná nedeľa A

Mária je jednou z ústredných postáv Vianoc. Takto bola ospievaná v dávnych dobách. (Efrém Sýrsky 306-373)

PRE TVOJU MILOSŤ, PANE BUDEM SPIEVAŤ VYBRANÉ PIESNE  O PANNE, 

KTORÁ SA ZÁZRAČNÝM SPÔSOBOM STALA MATKOU.

ONA JE PANNOU I MATKOU, CHVÁLA NECH SA VZDÁVA TOMU, KTORÝ SI JU VYVOLIL​

V ZÁSTUPE ČISTÝCH PANIEN VERNE STOJÍ,

V TICHOSTI NOSÍ MATERSKÝ PLOD,

PANNA MÁ DIEŤA,

KTO BY NEBOL OHROMENÝ? 

NIET ŽENY, KTORÁ BY S MLIEKOM VLASTNILA

AJ PANENSTVO, KDE JE MLIEKO, TAM NIE JE PANENSTVO,

DIV SA STAL V MÁRII 

PORODILA AKO PANNA,​

ONA JE POĽOM, KTORÉ NEBOLO ORANÉ,

NA ŇOM VZIŠLA ÚRODA POŽEHNANÁ,

BEZ SEMENA VYDALA SVETU  SVOJ PLOD.​

ONA JE KORÁBOM PLNÝM VŠETKÉHO DOBRA, KTORÝ VEZIE CHUDOBNÝM  DARY NEBA,

SKRZE ŇU SA ZOMRELÍ STALI BOHMI, 

LEBO NOSILA V SEBE ŽIVOT  ​

V MÁRII SA HRDIA VŠETKY PANNY

A PRETOŽE JE PANNOU

ONY NACHÁDZAJÚ SVOJU ČESŤ,

Z NEJ POVSTALO SVETLO PRE TÝCH

ČO ŽIJÚ V TEMNOTÁCH​

SKRZE MÁRIU POZDVIHLA HLAVU PONÍŽENÁ EVA, 

MÁRIA PORODILA DIEŤA, VÍŤAZA NAD HADOM, LÍSTIE HANBY SA ZMENILO NA SLÁVU, ​

DVE PANNY MÁ ĽUDSTVO,

JEDNA BOLA PRÍČINOU ŽIVOTA,

DRUHÁ SMRTI, 

SKRZE EVU PRIŠLA SMRŤ,

SKRZE MÁRIU ŽIVOT ​

MATKU POZDVIHLA Z PÁDU DCÉRA,

PRVÁ SA ZAKRYLA LÍSTÍM HANBY, 

DRUHÁ DALA TEJ PRVEJ RÚCHO SLÁVY ​

SKRZE MÁRIU ZASVITLA ŽENÁM NÁDEJ,

LEBO ZÁVISŤ OVINULA ICH HLAVU

A HANBA POKRYLA ICH TVÁR, 

MÁRIA IM PRINIESLA SLOBODU

A VRÁTILA IM NEVINNOSŤ​

DNES SA RADUJÚ VŠETKY ŽENY,

LEBO – AKO ONY –  MÁRIA NOSILA

V SEBE PLOD, KTORÝ DÁVA ŽIVOT

ICH SYNOM, SLÁVA TOMU,

KTORÝ JEJ HO ZOSLAL ​

SKRZE MÁRIU VZIŠLO SVETLO,

KTORÉ ROZPTÝLILO SKRZE EVU

NA SVET PRIVEDENÚ TEMNOTU,

A TEMNOTOU ZAHALENÁ ZEM ,

BOLA SKRZE MÁRIU ZAPLAVENÁ SVETLOM