Darovať

Prvá adventná nedeľa roku A

 Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. (Mt 24, 42-43)

Mt 24,42-43)

Sv. Ján Zlatoústy (cca. 350-407)

Keď príde AntiKristus, všetci ničomníci a tí, ktorí prestali dúfať v spásu sa oddajú svojím žiadostivostiam. Tak nastanú orgie, spevy a vášnivé tance, opilstvo. Preto (evanjelium) cituje príklad, ktorý sa vynikajúco hodí na túto situáciu: keď Noe zhotovil archu, ľudia neverili, že príde potopa, napriek tomu, že archu všetci videli a ona predpovedala toto nešťastie, ktoré malo prísť. Napriek tomu si všetci žili v radovánkach akoby nič strašného nemalo nastať …

Ježiš neprezradil hodinu svojho príchodu, aby sme boli pripravení a bdelí. Keby to ľudia vedeli, dobre by sa pripravili na ten deň … ale aby sa ich príprava neobmedzila len na ten okamih, On chce, aby sme boli stále bdelí a v očakávaní.

Cisterciánsky mních Guerik (cca.1070-1157)

Nič nie je tak isté ako to, že Pán príde, ale nič nie je tak neisté ako to, kedy príde. Vskutku je to tak málo v našej moci, aby sme poznali časy a chvíle (Sk 1,7) … Aj náš posledný deň príde, to je najistejšia vec, ale kedy a ako to bude, to je vec veľmi neistá. Starí ho majú pred dverami a na mladých číha hocikedy …

Pravý Izrael, buď vždy pripravený na stretnutie so svojím Pánom, aby si mu nielen otvoril, keď bude klopať na dvere, ale aby si mu išiel radostne a plný dôvery v ústrety aj keď je ešte ďaleko. Riaď sa radou múdreho, buď pripravený uskutočňovať každé dobro a nemenej buď pripravený zniesť akékoľvek zlo …

Ty však poď mi v ústrety (Ž 59,5) lebo ja sa nemôžem dostať na tvoju výšku, ak sa ty neskloníš k dielu svojich rúk a nezatúžiš po ňom (Jób 14,15). Poď mi v ústrety a skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a vzdiaľ ju odo mňa pre svoje milosrdenstvo, veď ma svojimi príkazmi na ceste večnosti (por. Ž 139,24), ktorou je Kristus, on je cestou, ktorou mám ísť, on je večnosť ku ktorej sa ide, nepoškvrnená cesta, blažený domov.

Prajem požehnaný adventný týždeň, v ktorom nezabúdajme očakávať, túžiť.