Darovať

S radosťou slúžte Pánovi (Ž 100)

Don Bosco

Servite Domino in laetitia – Slúžte Pánovi v radosti. Don Bosco si všimol, že tento verš mal v obľube jeho priateľ v Chieri, Comollo. Píše o ňom v jeho životopise: (Comollo) Hoci bol tak sústredený na sväté veci, nikdy nebol smutný, jeho tvár bola žiarivá a rozdával okolo seba radosť príjemnými slovami. Hovorieval, že má veľmi obľúbený tento verš proroka Dávida“ (→ tedá slová žalmu, lebo Dávidovi tradícia pripisuje Žalmy). Vo svojej prvej knižke pre mladých veľmi silne podčiarkuje: Život s Bohom nie je smútok a vážnosť, … chcem vás naučiť radostnému kresťanskému životu, toto je cieľ tejto mojej knižky, aby ste slúžili Pánovi vo svätej veselosti.“ (por. Zaopatrený mladík) Dominik Sávio, žiak dona Bosca, hovorí: Naša svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí.

Dnes

V posledných časoch nám pápež František jasne potvrdil túto duchovnú líniu. „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť.“ (EG 1) „Aj veriacim hrozí vážne a trvalé riziko. Mnohí mu prepadnú a premenia sa na hnevlivých, nespokojných ľudí bez života. Toto nie je cesta plného a hodnotného života; toto nie je Božia vôľa pre nás; toto nie je život v Duchu, ktorý vyviera zo srdca vzkrieseného Krista.“ (EG 2)

Našou úlohou nájsť radosť v Bohu a premôcť ňou všetky obavy. Ak to tak nie je, ak sa o to ani neusilujeme, tak je tu dôvod, aby sme si vážne spytovali svedomie. Lebo jediný dôvod smútku je to, že nechceme byť radostní alebo, že nevieme nájsť odvahu byť radostnými v sile viery.