Darovať

Stretnutie Exallievov žijúcich v BA a okolí 7. 12.

Milí exallievi našich škôl a odchovanci našich oratórií

Srdečne vás pozdravujeme a pozývame vás, spolu aj s vašimi rodinami, na sv. omšu dňa 7. decembra o 18:00 na Miletičovej v kostole  Márie Pomocnice. Sv. omša bude z vigílie prikázaného sviatku, ktorý bol tak významný pre dona Bosca a je teda s platnosťou na tento sviatok.

Touto sv. omšou chceme začať tradíciu občasných sv. omší pre vás, ktorí ste prežili so saleziánmi krásne chvíle na rôznych strediskách po celom Slovensku a dnes sa nachádzate práve tu v Bratislave a v okolí. Don Bosco túžil, aby tí, ktorí boli na Valdoccu udržiavali medzi sebou dobré vzťahy, pomáhali si a podľa svojich možností urobili niečo pekné pre Boha i pre mladých podľa jeho vzoru.

Budeme teda veľmi radi ak prídete a možno tu stretnete aj priateľov, ktorých ste už dávno nevideli. A naopak, ak zase o nejakých viete, máte príležitosť ich pozvať, neváhajte príďte aj s nimi.

Tešíme sa na stretnutie s vami a pevne verím, že táto svätá omša (i tie budúce) budú pre nás všetkých krásnou príležitosťou rásť v tom, čo do nás saleziánska charizma zasiala. O tom sa môžeme v radosti porozprávať na stretnutí po sv. omši v krásnych obnovených priestoroch saleziánskeho domu na Miletičovej.

Prezident Združenia, R. Mruk, členovia Výkonného výboru a delegát pre exallievov i pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach