Darovať

Vaše 2 % znamenajú veľa

Milí exallievi,

Ďakujeme všetkým darcom za finančné prostriedky, ktoré sme získali v minulom roku z Vašich 2 % z daní. Tieto prostriedky boli použité na naše aktivity a projekty a zároveň aj chod nášho združenia. V minulom roku sme získali sumu 10 034,90 eur. Nech Pán Boh odmení Vašu pomoc!

Prinášame Vám aj dôležité informácie o podávaní daňových priznaní a predĺžení lehôt kvôli opatreniam proti KORONAVÍRUSU.

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu priazeň a priazeň Vašich blízkych a známych s možnosťou podporiť aktivity Združenia exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku percentami z Vašich daní.

Vedeli ste, že ako firma môžete darovať aj 2 percentá namiesto 1? Vedeli ste, že môžete rozdeliť sumu aj pre 2 organizácie? Viac info tu:

POSTUP AKO POUKÁZAŤ 2 %

V prípade potreby Vám radi pomôžeme telefonicky alebo mailom!

Odkázaním vašich % podporíte aktivity a projekty exallievov.

Ďakujeme!

Michal Nemček
sekretár exallievov


Tlačivá na stiahnutie: