Darovať

Život Matuzalema bol 969 rokov (Gn 5,27)

Don Bosco

Dlhý život týchto patriarchov ľudstva žijúcich pred potopou sveta vyjadruje Božie požehnanie, komentuje podľa iných aj don Bosco. Ale v praktickom živote uplatňoval biblickú spomienku aj položartom, keď napríklad písal jednej svojej dobrodinke, ktorá ho štedro podporovala takto: Nebo si zaisťujete (keď nás takto podporujete), ale odchod do neba vám prajem len vo veku Matuzalemovom, čiže keď dovŕšite 969 rokov“. Podobné prianie písal don Bosco aj jednej rehoľnej sestre, aby mal dostatok času urobiť pre svoju Kongregáciu, ktorú mala viesť, veľa dobra. Vtipne, ale skromne don Bosco dodáva: Keby som ja dožil to, čo Matuzalem, obrátil by som celý svet hore nohami. (MB XVI, 179)

Dnes

Aj z iných kultúr máme jasné dôkazy o tom, že veľkosť, sila a dôležitosť antických osobností sa vyjadrovala množstvom rokov, ktoré sa dožili. Dnes to môžeme porozumieť aj v tom zmysle, že také osobnosti žili tak intenzívne, že rovnaký čas života ako by prežili množstvo životov. Myslím, že aj dnes sú na svete také osobnosti.

Dĺžka života patriarchov, ktorá je poväčšine sprevádzaná len ironickými úsmevmi alebo „múdrymi“ vysvetleniami, ako vidíme na príklade dona Bosca, môže prehovoriť aj k nášmu srdcu. Môže sa nás opýtať na dve skutočnosti.

Tou prvou je otázka o intenzite nášho života – čím sú naplnené naše dni. Mnohé mamy a otcovia by hneď vedeli povedať: „Však ani neviem, kde mi hlava stojí. Stále sa na mňa niečo valí.“ Otázka však je, či je to skutočne ten intenzívny život alebo je to len život, ktorý nám uteká medzi prstami? A čo urobí náš život intenzívny, plnohodnotný?

Len jedna vec: rozhodnúť sa pre lásku a nezabúdať na ňu. Kto robí s láskou, robí slobodne a veci ho tak neunavujú. A keď ho unavujú, pokojne si nájde aj čas na odpočinok. Lebo nielen lásku dáva, ale je aj milovaný a vie, že tá Láska je mocná a vie doplniť to, čo už my nestíhame. My však buď nie sme rozhodnutí pre lásku alebo na ňu v praxi zabúdame a nevieme sa na ňu spoľahnúť.

Druhá otázka, ktorú nám zmienka o dlhom veku patriarchov môže dať je táto: Želáš si dlhý vek v dobrom zdraví? Verím, že hej. Dôležité však je: prečo si ho želáš. Ak tvojou motiváciou je len to aby mne a mojím blízkym dobre bolo, nie je to zlé, ale ani dostatočné. Don Bosco nás učí, že dlhý vek si máme prosiť, aby sme mohli robiť veľa pre Boha a pre poslanie, ktoré nám dal. Aby sme túžili „obrátiť svet hore nohami„.

Pane, chceme byť v tvojej službe, aby sme priniesli vietor, aby sme konali v tvojom mene, aby sme priniesli úsmev a nádej aj tam, kde chýba. Tu sme pre teba, k tomuto nám dopraj dostatok času, čím viac času.

V túto nedeľu teda pouvažujme,

či žijeme intenzívny život a či si správne prosíme o dlhý život.

či si uvedomme, že aj v nenápadných a zdanlivo banálnych veršoch môžeme s pomocou Ducha objaviť prameň životodarnej vody